Informace pro rodiče přijatých dětí

Vážení rodiče,

obracím se na Vás z toho důvodu, že jste si vybrali naší mateřskou školu, účastnili se zápisového řízení a Vaše dítě bylo přijato do MŠ Parmská 389 nebo CPV Bolevecká 468.

V současné době není žádoucí fyzická informační schůzka (velký počet rodičů, někteří dlouhodobě mimo Prahu) a tak jsme zvolili informace formou e-mailu, který jste uvedli při zápisovém řízení (dnes odeslán).

U fyzického zápisu jste byli vyrozumněni, že čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte je pouze náhradní řešení situace Covid 19 pro zápisové řízení do MŠ na školní rok 2020/2021. Žádám tedy všechny rodiče, kterých se to týká, aby v co nejkratší době dodali potvrzený evidenční list do mateřské školy, nejpozději však do 30.6.2020. V případě, že se tak nestane, oslovím další rodiče dítěte v pořadí, dle věku. Zákon o specifických lékařských službách se nezměnil a Váš pediatr je Vám povinnen vystavit potvrzení (§ 42 odst.1 zákona o specifických zdravotních službách).

 

Pokud potřebujete vyzvednout rozhodnutí o přijetí:

V týdnu od 8.6. do 10.6. 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin u hospodářek školy na obou pracovištích, si můžete vyzvednout proti podpisu rozhodnutí o přijetí. Pokud se Vám to z nějakých důvodů nehodí, stačí si rozhodnutí podepsat na začátku školního roku při nástupu do MŠ.

 V MŠ Parmské 389Praha 10 u paní Jakubové - JitkaJakubova@seznam.cz

V CPV Bolevecké 468, Praha 10 u paní Jarešové - zuzajares@seznam.cz

 

PLÁNOVANÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ:

Červená kytička -  MŠ Parmská 389 – čtvrtek 3.9.2020 od 16.00

Pomerančová třída – CPV Bolevecká 468 – středa 2.9.2020 od 16.00

Počítejte s termíny schůzek, Vaše účast je žádoucí. Prosím, přijďte bez dětí!

 

Přeji Vám krásné léto a těším se, že se budeme od září pravidelně potkávat v mateřské škole!

 

V Praze dne 1.6.2020                                           Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Číselný seznam přijatých dětí

Číselný seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021

CPV 5/2020 CPV 46/2020 CPV 110/2020
CPV 6/2020 CPV 48/2020 CPV 112/2020
CPV 7/2020 CPV 49/2020 CPV 116/2020
CPV 8/2020 CPV 51/2020 CPV 117/2020
CPV 9/2020 CPV 52/2020 CPV 118/2020
CPV 10/2020 CPV 53/2020 CPV 121/2020
CPV 11/2020 CPV 57/2020 CPV 123/2020
CPV 12/2020 CPV 58/2020 CPV 125/2020
CPV 13/2020 CPV 61/2020 CPV 126/2020
CPV 15/2020 CPV 63/2020 CPV 127/2020
CPV 17/2020 CPV 66/2020 CPV 128/2020
CPV 24/2020 CPV 67/2020 CPV 134/2020
CPV 25/2020 CPV 68/2020 CPV 136/2020
CPV 26/2020 CPV 73/2020 CPV 139/2020
CPV 27/2020 CPV 76/2020 CPV 140/2020
CPV 28/2020 CPV 79/2020 CPV 141/2020
CPV 30/2020 CPV 83/2020 CPV 142/2020
CPV 33/2020 CPV 84/2020 CPV 143/2020
CPV 34/2020 CPV 86/2020 CPV 144/2020
CPV 35/2020 CPV 91/2020 CPV 145/2020
CPV 36/2020 CPV 92/2020 CPV 147/2020
CPV 42/2020 CPV 94/2020 CPV 149/2020
CPV 43/2020 CPV 99/2020 CPV 150/2020
CPV 44/2020 CPV 104/2020  
CPV 45/2020 CPV 105/2020  

Vážení rodiče, pokud jste se zúčastnili zápisu ve více mateřských školách, v ostatních mateřských školách vezměte zpět žádost. Usnadníte tím administrativu zápisového řízení.

ORGANIZACE ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva (koronavir a onemocněním COVID-19), v souladu s doporučením MŠMT a zřizovatele MČ Praha 15 se ředitelství MŠ Parmská 389, zastoupené Bc. Evou Svobodovou, ředitelkou školy, rozhodlo upřednostnit zápis do MŠ OSOBNÍM PODÁNÍM BEZ ÚČASTI DĚTÍ, s dodržením přísných hygienických a organizačních pravidel.

a) Aby nedošlo k vyšší koncentraci osob, organizujeme příjem dokumentace zaregistrováním na určitý čas – ŽÁDÁME O BEZPODMÍNEČNÉ DODRŽENÍ ČASOVÉHO LIMITU!

b) Nos a ústa zákonného zástupce budou zakrytá rouškou, na rukou jednorázové rukavice

c) Žádáme o vyčkání před branou objektu (bude označena), do doby vyzvání ke vstupu zaměstnancem školy

Zápis proběhne ve dnech úterý 5.5. a středu 6.5.2020 v časech od 8.00 -11.30 a 12.30 – 17.00 v objektu detašovaného pracoviště CPV Bolevecká 468, Praha 10, 10900.

K zápisu nezapomeňte přinést:

  1. Váš občanský průkaz
  2. Rodný list dítěte
  3. Evidenční list dítěte – vytištěný oboustranně na jeden list papíru
  4. Očkovací průkaz (originál)
  5. Vyplněné a podepsané prohlášení

Všechny potřebné formuláře najdete níže. Vytiskněte si je, řádně si prosím vše přečtěte a VYPLŇTE.

a)    Pokud pediatr vše vyplnil na evidenčním listu dítěte a dal potvrzení o zdravotním stavu a očkování, je vše v pořádku.

b)    Pediatr ze závažného důvodu nemůže vyplnit evidenční list a dát potvrzení o zdravotním stavu dítěte a očkování – v tomto případě doložíte vyplněným čestným prohlášením.

Věřím, že to společně zvládneme a předejdeme případným nesrovnalostem v dokumentaci a s tím související nutností přerušit správní řízení a vyžádání si doplnění chybějících údajů.

V případě individuálních dotazů a potřeby jiného způsobu podání povinné dokumentace, se neváhejte obrátit na e-mail: ms_parmska389@seznam.cz

Prosím přijďte bez dětí!

Zveřejnění výsledků zápisu:
Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informačních vitrínách obou škol počínaje dnem 29.5.2020.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi!

Dokumenty ke stažení