ŘÁDNÝ ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Milí rodiče,

pokud hledáte pro své dítě mateřskou školu a chcete ho přihlásit k předškolnímu vzdělávání, je tato informace určená právě pro Vás.

Elektronická registrace k zápisu dětí:

Dne 8.4.2019 začíná elektronická registrace dětí k zápisu do obou pracovišť: MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468. POZOR, VE VÝBĚRU NAJDETE POUZE MŠ PARMSKÁ 389 - Kytičková mateřinka. Zájem o jedno z pracovišť pak sdělíte při fyzickém zápisu.
Prosíme rodiče, aby od 8.4. do 12.4.2019 vyplnili elektronický formulář. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit formulář online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářek školy od 8.4.2019 na obou pracovištích. Na webových stránkách bude ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!).

Fyzický zápis do MŠ:

Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu ve čtvrtek 9.5. 2019 v budově detašovaného pracoviště CPV Bolevecká 468. Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informačních vitrínách obou škol počínaje dnem 27.5.2019.

Dokumenty ke stažení