Vzkazy rodičů

z IP 90.179.152.*** | 29.6.2012 09:51
Vážená paní ředitelko,
chci poděkovat všem Vašim zaměstnancům, kteří se starají o chod mateřinky - kuchyní počínaje a učitelkami konče. Byly to krásné tři roky, na které bude vnuk rád vzpomínat. Věřím tomu, že ve škole zúročí všechno to, co se v mateřince naučil a co jste dokázali našim dětem dát.
Všem Vám přeji krásné prázdniny, hodné a šikovné děti v dalších ročnících a hlavně kupu trpělivosti při výchově následovníků těch, kteří nyní mateřinku opouštějí a jdou do "opravdické školy". Vím, že na školu jsou díky Vám všem dobře připraveni a teď už to bude na nich a jejich rodičích, jak s nabytými znalostmi a dovednostmi naloží.
Ještě jednou díky a jen hezké dny přeje
Eliška Oulovská
Zhruba za 5 měsíců jde Martin na další testy, tentokrát již do MENSY ( s takovou zprávou se musím pochlubit - navíc i mateřinka má na tom svůj velký podíl).
z IP 194.228.23.*** | 19.9.2012 11:24
Dobrý den, paní ředitelko.
Sedla jsem si dnes k počítači, byť jako stará struktura preferuji rukou psaný dopis. Od začátku tohoto školního roku jsem stihla již mnohokrát spílat na náš vzdělávací systém a osoby v něm obsažené. Sedím a přemýšlím, že stále jen hudruju, ale takhle by to asi být nemělo. A nebojte se ve Vašem případě ani nebude .
Máme tu čest mít našeho syna letos v žluté kytičce. Ve čtvrtek 13. 9. jsme měli třídní schůzky. Je škoda, že jste tam nemohla být. Domnívám se, že proslov paní učitelek k nám rodičům, by měl být tesán do kamene. Moc mě mrzí, že mě nenapadlo ho nahrát. Byl nesmírně inspirativní, nutil nás všechny přítomné k zamyšlení, sahal nám do svědomí, ukazoval možnosti našich ratolestí, ale hlavně svědčil o nesmírně zodpovědném přístupu k našim dětem. Chvílemi jsem měla pocit, že má Tom možná smůlu, že má za rodiče zrovna mě a že bych ho měla v tomto ústavu nechávat déle . To jak dokážou úžasně přemýšlet Vaše paní učitelky, které Vy si samozřejmě zodpovědně vybíráte do týmu, je úžasné. Pracují na svém dalším osobním vzdělání, dokážou pomoci a poradit s dětmi, které zrovna nezapadají mezi ty nejdokonalejší. Na Tomovi je vidět, jak se do školky těší. Když byl třeba
nemocný, tak se mě ptal, co provedl, že už tam nesmí chodit . To, co nám paní učitelky na třídní schůzce řekly, udělalo na většinu rodičů obrovský dojem. A dalo pocit absolutního klidu, že jsou děti v těch nejlepších rukou. Moc mě mrzí, že ten proslov nemám. Vytesala bych ho na každé školské zařízení jako základní stavební kámen, jak má personál uvnitř o vzdělání přemýšlet a láskyplně jednat. Ještě jednou Vám všem za Toma moc a moc děkuji.
z IP 84.42.186.*** | 7.5.2013 21:48
Vážená paní ředitelko,
moc ráda bych poděkovala za dnešní krásné vystoupení v zelené kytičce.Vystoupení dětí které bylo hlavně pro nás maminky bylo moc pěkné až dojemné.
Jsem moc ráda, že Natálka chodí do školky moc ráda a nejvíce se těší na paní učitelky Pavlu a Evu.Chtěla bych jim tímto moc poděkovat za jejich lásku, trpělivost a  péči.
Po dnešním vystoupení jsem odcházela domů s pocitem štěstí, spokojenosti a s úsměvem na tváři. Za to jim patří, i dětem pochopitelně, veliký dík!
Šárka Nováková
z IP 89.176.157.*** | 8.1.2014 15:31
Dnes jsem do kytičkové školičky posílala přihlášku k zápisu a zavzpomínala na naše skvělé paní učitelky Mgr. Tatianu Hampejsovou a Ivu Szkanderovou - ke kterým chodila naše Anička. Dávám proto tuto pochvalu i na tento web jako referenci pro tatínky a maminky budoucích "školkáčků"
Vážená paní ředitelko,
v příloze zasílám přihlášku k zápisu do vaší školky, kde bysme se rádi ucházeli o místo od září 2014 se synem Honzíkem.
Starší dcera Anička školku po 3 roky navštěvovala a chodila do třídy paní učitelky Táni Hampejsové a Ivy Szkanderové. Protože jsem ještě neměla příležitost obě "naše paní učitelky" pochválit a vyzdvihnout za jejich prvotřídní péči o naše ratolesti, ráda bych tak učinila nyní.

Po celé roky jsem sledovala, co všechno se Anička ve školce naučila a že toho nebylo málo. Všechny besídky a jiná setkání s rodiči byly naprosto úžasné ( i slza dojetí často ukápla) a já jsem byla přesvědčená, že Anička je v těch nejlepších rukou. Musím taky zmínit její připravenost do školy, kdy jsem měla možnost porovnat i s jinými rodiči, co všechno už děti ze školky uměly - prostě perfektní a já vím, že to zcela jistě bylo zásluhou paní učitelky Táni a Ivy! Oceňovala jsem také mnohé rady pro rodiče, které jsme hlavně od paní učitelky Táni dostávaly. Je zkrátka vidět, že obě mají svou práci velmi rády a dávají do toho vše. Anička se vždy do školky velmi těšila.

Při rozhodování kam dát do školky Honzíka jsem ani na vteřinu neváhala:).

Těšíme se na zápis u vás, do jiné školky už zkrátka nechceme.

Přeji vám úspěšný rok 2014, hlavně pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

Pavlína Matoušková
z IP 212.79.108.*** | 8.10.2014 09:20
Važená paní ředitelko, rádi bychom touto cestou poděkovali za práci Vašich učitelek Radky a Evy z červené kytičky .
Obávali jsme se, jak bude naše dcera reagovat na školkovou docházku , ale díky klidnému přístupu a neustálému úsměvu obou učitelek se Natálka do školky od začátku velice těší . Každý den nám předříkává nové básničky a písničky, které se u Vás naučila . Obdivujeme paní učitelky za jejich trpělivost a celkovou práci , kterou odvádí
z IP 89.176.79.*** | 23.6.2016 12:46
Dobrý den, chtěli bychom Vám poděkovat za tento školní rok. Náš syn v listopadu nastoupil do banánové třídy v CPV Bolevecká. Jsme velice spokojení s prací učitelek paní Blanky a Renaty, s organizací školních besídek a akcí. Obzvlášť jsme chtěli poděkovat za organizaci dětského dne, výletu a zahradní slavnosti. Jsme rádi, že náš syn navštěvuje tak příjemné prostředí. Nechceme ani zapomenout na práci ostatního personálu školky, je vždy krásně uklizená a obědy náš syn miluje a vždy si rád přidá a to je myslím důkaz, že vše funguje jak má. Ještě jednou velké díky a těšíme se na další školní rok. Karáskovi
z IP 78.45.119.*** | 2.7.2017 10:13
Dobrý den, chtěla bych poděkovat všem zaměstancům školky za perfektní práci a starost o děti. Hlavně paní učitelkám Evě a Báře z modré kytičky a  taky paní učitelce Anežce. Mattiho hodně naučili a jsem ráda, že jsme si vybrali právě Vaši školku.Jen tak dále a ještě jednou velké poděkování a mnoho sil do dalších let.
Děkuji Holubová Anna