Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 evidované pod těmito registračními čísly:

CPV 2/2023 CPV 49/2023 CPV 105/2023
CPV 4/2023 CPV 56/2023 CPV 106/2023
CPV 5/2023 CPV 57/2023 CPV 107/2023
CPV 6/2023 CPV 58/2023 CPV 108/2023
CPV 9/2023 CPV 59/2023 CPV 110/2023
CPV 12/2023 CPV 64/2023 CPV 115/2023
CPV 13/2023 CPV 68/2023 CPV 116/2023
CPV 16/2023 CPV 69/2023 CPV 120/2023
CPV 17/2023 CPV 71/2023 CPV 121/2023
CPV 19/2023 CPV 72/2023 CPV 123/2023
CPV 21/2023 CPV 73/2023 CPV 124/2023
CPV 25/2023 CPV 74/2023 CPV 126/2023
CPV 26/2023 CPV 75/2023 CPV 127/2023
CPV 27/2023 CPV 76/2023 CPV 129/2023
CPV 28/2023 CPV 77/2023 CPV 134/2023
CPV 29/2023 CPV 78/2023 CPV 135/2023
CPV 31/2023 CPV 79/2023 CPV 136/2023
CPV 32/2023 CPV 80/2023 CPV 137/2023
CPV 33/2023 CPV 81/2023 CPV 139/2023
CPV 34/2023 CPV 84/2023 CPV 140/2023
CPV 36/2023 CPV 86/2023 CPV 144/2023
CPV 38/2023 CPV 91/2023 CPV 149/2023
CPV 39/2023 CPV 96/2023 CPV 151/2023
CPV 41/2023 CPV 97/2023 CPV 153/2023
CPV 43/2023 CPV 99/2023 CPV 154/2023
CPV 47/2023 CPV 102/2023 CPV 155/2023
    CPV 157/2023

 


 

V Praze dne 26.5.2023       Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ  

Matematika kolem nás

Matematika kolem nás je drobná brožurka, kterou vytvořila skupina matematické gramotnosti MAP III Prahy 15 a graficky upravila PhDr. Andrea Koch.

Obsahuje jednoduché návody, jak lze pracovat s dětmi v domácím, či jiném prostředí a přirozenou cestou rozvíjet jejich předmatematické, či matematické dovednosti. Budete sami překvapeni tím, jakým způsobem, jak rychle a snadno získáte nápady na různé hry, hádanky a úkoly pro své děti.

Den otevřených dveří

Den-otevrenych-dveri

Prázdninový provoz MŠ v roce 2023

VÁŽENÍ RODIČE,

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz mateřské školy v těchto termínech:

Mateřské školy

 Termíny

MŠ Trhanovské náměsti + MŠ Slunečnice

3.7. - 18.7.2023

MŠ Parmská 389 + MŠ Libkovská

17.7. - 28.7.2023

MŠ Horolezecká + MŠ Boloňská

31.7. - 11.8.2023

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

14.8. - 25.8.2023

V termínu od 28.8. – 1.9.2023 bude ve všech mateřských školách zavřeno.

Mateřské školy budou v těchto termínech přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti. Pokud jste rodič ve svízelné situaci, obraťte se na vedení mateřské školy. E-mail: reditelka@kytickova-materinka.cz a společně zkusíme najít řešení. Prázdninový provoz je sociální výpomocí pro rodiče, není automatický a ani nárokový. Vhodná a doporučená délka pobytu pro dítě na prázdninovém provozu je maximálně v délce jednoho měsíce. 

Možnost přihlásit se k prázdninovému provozu je do 31.5.2023, odkaz na elektronické přihlášení Vám přijde přes aplikaci Twegsee.

MŠ Parmská 389 – Kytičková má dvě pracoviště a prázdninový provoz bude pouze na jednom z nich.

Informace o platbě dostanete po uzavření přihlášek na počátku měsíce června.

 

V Praze dne 9.1.2023                  Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Školní rok 2022/ 2023

Milí rodiče,

dovolená a prázdniny se chýlí ke konci. Školní rok 2022/ 2023 začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat od 6.30 – 17.00.

Noví rodiče si vyzvednou přihlášku ke stravování, číslo účtu, variabilní symbol a částku, kterou budou platit v týdnu od 25.8. do 31.8. 2022 v době od 8.00 do 14.00 hodin u hospodářek školy
(POZOR Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ VE ČTVRTEK 25.8.2022 POUZE OD 8.00 – 12.00):

v MŠ Parmské 389, Praha 10 – paní Jakubová jitka.jakubova@kytickova-materinka.cz
v CPV Bolevecké 468, Praha 10 – paní Jarešová zuzana.jaresova@kytickova-materinka.cz 

Jmenné seznamy jednotlivých tříd mají k dispozici paní hospodářky na jednotlivých pracovištích od 25.8.2022, na případný dotaz Vám sdělí třídu, kam Vaše dítě nastoupí. Seznamy pak budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1.9.2022 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

Adaptační doba nejmladších dětí
Tak, jak jste byli informování u zápisu do mateřské školy v měsíci září od 1.9.2022 do 16.9.2022 bude provoz třídy červená kytička (MŠ Parmská 389) a švestková třída (CPV Bolevecká 468) polodenní. V rámci adaptačního režimu s dětmi pracují obě učitelky současně – dopoledne. Prosím rodiče, aby s tím počítali, pouze ve výjimečných případech je možné převést po obědě dítě do jiné třídy na odpočinek.

Nedoporučuji v měsíci září nechávat děti odpočívat v jiné třídě.

Na třídních schůzkách pro rodiče nově přijatých dětí byla sdělena prosba paní učitelek, aby nové dítě mělo na sobě tričko s křestním jménem. Nejlépe, pokud starší tričko s dětmi ozdobíte a připojíte jméno dítěte. 
Chceme, aby se dítě cítilo od prvního dne v mateřské škole co nejlépe.

Minimální adaptační dobu je dobré umožnit i ostatním nově přijatým dětem ve smíšených třídách. V případě potřeby vše konzultujte s třídními učitelkami, aby nástup Vašeho dítěte proběhl bez problémů.

Naléhavě žádám rodiče o příchod nejpozději do 8.15!

DÍTĚ BY S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚLO MÍT:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití
  • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)
  • Náhradní spodní prádlo
  • Pyžamo (ti co odpočívají)
  • Bačkory na přezutí

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Do školy a školského zařízení nemají přístup infekčně nemocné osoby.

Apeluji na všechny zákonné zástupce dětí, aby neopomněli sdělit třídním učitelkám své aktuální kontakty (telefony a e-mailové adresy), na kterých budou v případě potřeby k zastižení!

Od září Vám informace budou posílány přes aplikaci Twigsee od třídních učitelek a ředitelky školy.

Případné omluvy dětí zasílejte POUZE na telefony jednotlivých pracovišť:

MŠ Parmská 389                 728 145 771

CPV Bolevecká 468            603 356 905                                    

Stejně jako loňského roku si všichni přejeme, aby další školní rok probíhal v klidu, normálu a pohodě. Těšíme se na Vás a Vaše děti!                           

V Praze dne 15.8.2022                                                                 Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.00
Jahodová 7.00 - 16.30
Švestková 7.00 - 16.30