Prázdninový provoz

Vážení rodiče,
ve dnech 27.10., 29.10. a 30.10. bude zajišťovat provoz pro závazně přihlášené děti POUZE DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ CPV BOLEVECKÁ 468. Provoz je od 7:00 do 16:00.

 • Závazně přihlášené děti z MŠ Parmská 389 v LIMETKOVÉ třídě.
 • Závazně přihlášené děti z CPV Bolevecká 468 v POMERANČOVÉ třídě.

Důvodem je prodloužení karantény v MŠ Parmská 389 díky dalšímu pozitivnímu zaměstnanci do konce měsíce října.

V úterý 27.10. si od 7.00 můžete v MŠ Parmská 389 vyzvednout přezůvky Vašich dětí.
ZVOŇTE NA MODROU KYTIČKU.

Uzavření školy

Vážení rodiče,

od dnešního dne, tj. 22.10. do 26.10. 2020 (včetně) podle §3 odst. 2 Vyhlášky č.14/2005 Sb. jsem rozhodla po konzultaci se zřizovatelem, o uzavření školy z důvodu nařízených karanténních opatření (Hygienická stanice hl. m. Prahy ze dne 21.10.2020). Většina zaměstnanců obou pracovišť je v karanténě a čeká na výsledky testů. Za tohoto stavu bychom nebyly schopny zabezpečit běžný chod školy.

Obnovení provozu bude v úterý 27.10.20 v podmínkách podle aktuální situace (riziko dalších karantén). Provoz proběhne pouze pro přihlášené děti v době od 7.00 – 16.00, pokud nedojde k jinému omezení.

Rodiče dětí, které spadají do nařízené karantény kvůli přímému kontaktu, dostali zvlášť e-mail, prosím řiďte se pokyny hygieny. Rodiče dětí, které tento mail nedostanou, ale týká se jich jen uzavření školy, prosím, aby si zjistili podmínky vystavení OČR na OSSZ, informace se průběžně mění.

Prosím sledujte aktuality na stránkách školy a udržujte kontakt se svými učitelkami! Budeme vás průběžně informovat.

Děkuji za vaše pochopení, přeji vám zdraví a těšíme se již brzy na setkání, už opět se všemi dětmi!

Rozhodnutí o uzavření MŠ (Hygienická stanice hl. m. Prahy)


Bc. Eva Svobodová
ředitelka školy

Zpráva pro rodiče

Milí rodiče,

i přes to, že jsme v září zahájili provoz s představou, že bude vše příznivější než v loňském školním roce, po měsíci provozu se vše jeví jinak.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, se mimo jiné omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. I přesto, že se mateřských škol omezení netýká, více než třetina zaměstnanců v mateřské škole má své děti školou povinné. Pokud bude většina z nich čerpat ošetřovné na své dítě, ovlivní to zásadním způsobem chod obou pracovišť. Provoz školy nebude v takovém režimu, jak je běžné, třídní kolektivy se v případě chybějících pedagogů budou muset spojovat.

Proto apeluji na všechny zákonné zástupce, aby zvážili nutnost účasti jejich dětí na předškolním vzdělávání, pokud to nezbytně nepotřebují, z důvodu pracovních povinností. Dále DŮRAZNĚ žádám v této době, kdy je snaha omezit setkávání osob při respektování potřeby provozu mateřských škol, aby rodiče pečující doma o mladší dítě a rodiče, kteří nepracují a jsou doma (není myšleno OSVČ pracující doma a o rodiče pracující mimořádně z domova), aby si v mimořádných týdnech, jakými jsou PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ZŠ (26.10. – 30.10.2020), ponechali své dítě doma.

Od 14.10.2020 (včetně) se zatím do konce října ruší všechny hromadné kulturní akce i Den s kolem. Zahájení zájmových aktivit – kroužků, je posunut na začátek měsíce listopadu, konkrétně 2.11.2020. Při vyúčtování za kroužky bude přihlédnuto k tomu, že se v měsíci říjnu nekonaly a přeplatek bude vrácen rodičům. Taktéž bude odečtena poměrná část příspěvku na kulturu v závislosti na proběhlých kulturních akcí.

Prosím všechny rodiče, aby sledovali své e-mailové schránky a potvrzovali přečtení zpráv na třídní e-mail svým třídním učitelkám.

Všichni si přejeme, aby se vše v co nejkratší době vrátilo do normálu. Ráda bych Vám popřála hlavně pevné zdraví a děkuji za pochopení.

V Praze dne 13.10.2020                            Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Školní rok 2020/ 2021

Milí rodiče,

dovolená a prázdniny se chýlí ke konci. Školní rok 2020/ 2021 začíná v úterý 1.9.2020. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat již v běžném režimu od 6.30 – 17.00. Jmenné seznamy jednotlivých tříd budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1.9.2020 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Hračky budou dle potřeby dezinfikovány. Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky a plyšáky z domova. Předškolní děti na odpočinek nebudou mít polštářky z domova.

Dítě by s sebou do mateřské školy mělo mít:

 • Prázdnou podepsanou láhev na pití

 • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

 • Náhradní spodní prádlo

 • V sáčku čistou roušku

 • Děti, které odpočívají - pyžamo

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Všichni si přejeme, aby tento školní rok probíhal ve větším klidu a pohodě než ten loňský. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy


[1] Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Třídní schůzky

POZVÁNKA

Pro všechny rodiče dětí na třídní schůzky, které se konají:

CPV Bolevecká 468 POMERANČOVÁ TŘÍDA středa 2.9. 16:00
ŠVESTKOVÁ TŘÍDA pondělí 7.9. 16:00
LIMETKOVÁ TŘÍDA úterý
8.9. 16:00
BORŮVKOVÁ TŘÍDA 16:30
BANÁNOVÁ TŘÍDA středa 9.9. 16:00
JAHODOVÁ TŘÍDA čtvrtek 10.9. 16:00
MŠ Parmská 389 ČERVENÁ KYTIČKA čtvrtek

3.9.

16:00
ŽLUTÁ KYTIČKA úterý 8.9. 16:00
MODRÁ KYTIČKA středa 9.9. 16:00
ZELENÁ KYTIČKA čtvrtek 10.9. 16:00


Očekáváme Vaši účast a prosíme, přijďte bez dětí!

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.00
Jahodová 7.00 - 17.00
Švestková 7.00 - 16.30

Adaptační režim

V MĚSÍCI ZÁŘÍ OD 1.9.2020 DO 18.9.2020  BUDE PROVOZ TŘÍDY ČERVENÁ KYTIČKA (MŠ PARMSKÁ 389) A POMERANČOVÁ TŘÍDA (CPV BOLEVECKÁ 468) - POLODENNÍ. V RÁMCI ADAPTAČNÍHO REŽIMU S DĚTMI PRACUJÍ OBĚ UČITELKY SOUČASNĚ – DOPOLEDNE.

 PROSÍM RODIČE, ABY S TÍM POČÍTALI, POUZE V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH JE MOŽNÉ PŘEVÉST PO OBĚDĚ DÍTĚ DO JINÉ TŘÍDY NA ODPOČINEK.

NEDOPORUČUJI V MĚSÍCI ZÁŘÍ NECHÁVAT DĚTI ODPOČÍVAT V JINÉ TŘÍDĚ.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 27.7. - 14.8.2020

Pro rodiče závazně přihlášených dětí k prázdninovému provozu od 27.7. - 14.8.2020, který bude probíhat na pracovišti MŠ Parmská 389, Praha 10.

Na základě počtu přihlášených dětí jsme vytvořily skupiny.

Děti z CPV Bolevecká:

Limetková + pomerančová+ borůvková budou spojeny do červené kytičky

Jahodová + švestková + banánová budou spojeny do modré kytičky

Děti z MŠ Parmská 389:

Červená + modrá kytička bude spojena do zelené kytičky

Zelená + žlutá kytička bude spojena do žluté kytičky

Prosím rodiče, dejte dětem prázdnou podepsanou láhev na pití, věci na převlečení do třídy, náhradní spodní prádlo a bačkory na přezutí.

Prázdninový provoz je nastaven v omezeném režimu, řídí se dle DODATKU ŠKOLNÍHO (PROVOZNÍHO) ŘÁDU KVĚTEN/2020 – COVID 19. Zákonný zástupce (rodič) při nástupu dítěte do mateřské školy předá učitelce ve třídě podepsané čestné prohlášení o aktuálním zdravotním stavu dítěte, bez toho nemůže dítě do třídy vstoupit. V šatně mateřské školy by se v jeden čas neměli zdržovat více než 4 rodiče.

PROVOZ ŠKOLY JE OD 7.00 – 16.00. PROSÍM O DODRŽENÍ ČASU PŘÍCHODU DO 8.30.

Oznámení o výši úplaty v měsíci květnu 2020

V návaznosti na usnesení Rady městské části Praha 15 ze dne 13.5.2020 je provoz mateřské školy obnoven od 25.5. – 30.6.2020, přerušení v měsíci květnu je tedy 14 vyučovacích dnů, celkem je 19 vyučovacích dnů.

úplata stanovená na celý kalendářní měsíc

600 Kč

snížení za přerušení 14/19

- 442 Kč

úplata stanovená na měsíc KVĚTEN

158 Kč

ÚPLATA za pobyt v mateřské škole V MĚSÍCI KVĚTNU bude vyúčtována a přeplatek vrácen rodičům na jejich účet po skončení provozu 30.6.2020.

Informace k organizaci provozu 25.5. - 30.6.2020

INFORMACE O ORGANIZACI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PROVOZU ŠKOLY A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH PŘI ZNOVUOTEVŘENÍ OD 25.5.2020

Milí rodiče,

v nejbližší době dostanete informační e-mail s upřesněním organizace omezeného provozu v mateřské školy (obě pracoviště) od 25.5.2020 do 30.6.2020. Provoz školy bude probíhat v každé vytvořené skupině od 7.00 – 16.00.

Na základě počtu přihlášených dětí jsme vytvořily neměnné skupiny. O jejich složení Vás budou informovat třídní učitelky.

Provoz školy nebude v takovém režimu, jak jste zvyklí. Třídní vzdělávací programy budou omezeny na minimum, nebudou probíhat žádné doplňkové a ani individuální aktivity, jsou zrušeny třídní i školní akce. Program bude zaměřen především na pobyt venku (pouze v areálu školy). Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Hračky budou dle potřeby dezinfikovány, redukováno jejich množství. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ DOVOLENO NOSIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JAKÉKOLI HRAČKY Z DOMOVA!

Třídní kolektivy se nebudou spojovat, při pobytu venku bude každá třída na svém vymezeném prostoru na školní zahradě. Povinné předškolní vzdělávání je dobrovolné bez povinnosti omluv. O akci rozloučení s předškoláky budou rodiče informováni prostřednictvím třídních učitelek (i ti co nejsou přihlášení k docházce).

Zákonný zástupce (rodič) při nástupu dítěte do MŠ předá zaměstnanci školy podepsané čestné prohlášení o aktuálním zdravotním stavu dítěte a jednu čistou rouškou v igelitovém obalu se jménem dítěte. Bez toho nemůže dítě do školy vstoupit.

Dítě bude mít igelitovou tašku označenou jménem, ve které bude: 

 • Prázdná podepsaná láhev na pití

 • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

 • Náhradní spodní prádlo

 • Nedávejte dětem pyžamo

Zaměstnanci MŠ při přebírání dítěte budou důsledně hodnotit jeho zdravotní stav, zvláště možné příznaky Covid19. Děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Před vstupem na pozemek školy použijte dezinfekci na ruce (umístěna na vratech).

Stravování:
Hygienická bezpečnost je zajištěna i omezením samostatnosti dětí při sebeobsluze,každé dítě k stravování dostane přiděleno nádobí a lžíci od pracovníka ŠJ, nebude si nic brát samo. Jídlo bude při přípravě již nakrájeno s ohledem na stravování lžícemi.

Úplata za předškolní vzdělávání květen a červen:
Děti přihlášené závazně do omezeného provozu od 25.5. budou platit úplatu beze změn, za oba měsíce. Pokud se někdo dodatečně omluví z celého mimořádného provozu a požádá o prominutí úplaty, bude od úplaty za oba měsíce osvobozen (tato mu bude po skončení provozu vrácena na účet).

Znovu objektivně zvažte, zda nutně potřebujete vaše dítě do školky umístit (tiskem proběhla zpráva o karanténě v mateřské škole v Suchdole po znovuotevření).

Se současnou situací nemá nikdo zkušenosti, je lépe tedy rozumně respektovat nařízení.

 

V Praze dne 19.5.2020                                               Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Přerušení provozu školy

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení Rady městské části Praha 15 ze dne 13.3.2020, ředitelství MŠ Parmská 389, Praha 10, zastoupené Bc. Evou Svobodovou, rozhodlo o přerušení provozu školy.

Od pondělí 16.3.2020 bude provoz PŘERUŠEN!

Důvodem je nejen prevence nebezpečí z rozšíření onemocnění COVID-19, a také reakce na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky.

Toto opatření platí do odvolání.

Doporučení pro platby úplaty v Dubnu a Květnu

Oznámení o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci DUBNU A KVĚTNU 2020

V návaznosti na usnesení Rady městské části Praha 15 ze dne 13.3.2020 je provoz mateřské školy přerušen od 16.3. do ODVOLÁNÍ.

Škola byla v měsíci DUBNU A KVĚTNU UZAVŘENA.

úplata stanovená na celý kalendářní měsíc

 600 Kč

snížení za přerušení

- 600 Kč

úplata stanovená DUBEN A KVĚTEN

   0 Kč

 

Zároveň žádáme rodiče, aby nezasílali zálohu na stravné na měsíc květen.

Zkrácený příspěvek na provoz za měsíc Březen

Vzhledem k nastalé situaci a uzavření školy od 16.3. 2020, bude poměrnou částí zkrácen příspěvek na provoz - úplata za MĚSÍC BŘEZEN.

Škola byla v měsíci BŘEZNU otevřena od 2.3. do 13.3.2020. Provoz je přerušen na 12 z celkem 22 vyučovacích dnů.

 úplata stanovená na celý kalendářní měsíc

600 Kč

 snížení za přerušení 12/22

- 327 Kč

 úplata stanovená na měsíc BŘEZEN

273 Kč

ÚPLATA za pobyt v mateřské škole V MĚSÍCI BŘEZNU bude vyúčtována a přeplatek vrácen rodičům na jejich účet, do konce měsíce dubna. V případě, že přerušení provozu bude přesahovat i do měsíce DUBNA, vyúčtovány a vráceny budou obě částky najednou.

Také bude na konci dubna vyúčtováno všem rodičům stravné, poměrná část příspěvku na kulturu a příspěvky na kroužky, které zajišťuje škola. Bohužel jsme v úplně nové situaci a nikdo netuší jak dlouho to bude trvat, do kdy bude škola uzavřena.

Přeji Vám všem pevné zdraví a také ve zdraví na viděnou!

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, 

kdo budete potřebovat potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

Domluvte si prosím termín předání buď na e-mailu JitkaJakubova@seznam.cz nebo volejte na telefon paní Jakubové 606 428 727.