Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení a pravidla určení výše úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2024

Zpráva z inspekční činnosti

V příloze najdete ZPRÁVU z inspekční činnosti, která proběhla ve dnech 17.1. - 19.1.2024.

Prázdninový provoz MŠ v roce 2024

VÁŽENÍ RODIČE,

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz mateřské školy v těchto termínech:

Mateřské školy

 Termíny

MŠ Horolezecká + MŠ Milánská 472

1.7. - 12.7.2024

MŠ Trhanovské náměstí + MŠ Boloňská

15.7. - 26.7.2024

MŠ Libkovská + Parmská 388

29.7. - 9.8.2024

MŠ Parmská 389 + MŠ Slunečnice

12.8. - 23.8.2024

V termínu od 26.8. – 30.8.2024 bude ve všech mateřských školách zavřeno.

Mateřské školy budou v těchto termínech přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti. Pokud jste rodič ve svízelné situaci, obraťte se na vedení mateřské školy.

Prázdninový provoz je sociální výpomocí pro rodiče, není automatický a ani nárokový. Vhodná a doporučená délka pobytu pro dítě na prázdninovém provozu je maximálně v délce jednoho měsíce. 

Možnost přihlásit se k prázdninovému provozu je do 31.5.2024, odkaz na elektronické přihlášení Vám přijde přes aplikaci Twegsee.

MŠ Parmská 389 – Kytičková má dvě pracoviště a prázdninový provoz bude pouze na jednom z nich.

Informace o platbě dostanete po uzavření přihlášek na počátku měsíce června.

 

V Praze dne 8.1.2024                  Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Školní rok 2023/ 2024

Milí rodiče,

školní rok 2023/ 2024 začíná v pondělí 4.9.2023. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat od 6.30 – 17.00.

Noví rodiče si vyzvednou přihlášku ke stravování, číslo účtu, variabilní symbol a částku, kterou budou platit v týdnu od 28.8. do 31.8. 2023 v době od 8.00 do 14.00 hodin u hospodářek školy (POZOR Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ÚTERÝ 29.8.2023 POUZE OD 8.00 – 12.30):

v MŠ Parmské 389, Praha 10 – paní Jakubová  jitka.jakubova@kytickova-materinka.cz

v CPV Bolevecké 468, Praha 10 – paní Jarešová zuzana.jaresova@kytickova-materinka.cz 

Jmenné seznamy jednotlivých tříd mají k dispozici paní hospodářky na jednotlivých pracovištích od 28.8.2023, na případný dotaz Vám sdělí třídu, kam Vaše dítě nastoupí. Seznamy pak budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 4.9.2023 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

Adaptační doba nejmladších dětí

Tak, jak jste byli informování u zápisu a na informativní schůzce pro nové rodiče, v měsíci září od 4.9.2023 do 22.9.2023 bude provoz třídy červená kytička (MŠ Parmská 389) a pomerančové třídy (CPV Bolevecká 468) polodenní. V rámci adaptačního režimu s dětmi pracují obě učitelky současně – dopoledne. Prosím rodiče, aby s tím počítali, pouze ve výjimečných případech je možné převést po obědě dítě do jiné třídy na odpočinek.

Nedoporučuji však v měsíci září nechávat děti odpočívat v jiné třídě.

Na třídních schůzkách pro rodiče nově přijatých dětí byla sdělena prosba paní učitelek, aby nové dítě mělo na sobě tričko s křestním jménem. Nejlépe, pokud starší tričko s dětmi ozdobíte a připojíte jméno dítěte (vpředu i vzadu).Chceme, aby se dítě cítilo od prvního dne v mateřské škole co nejlépe.

Minimální adaptační dobu je dobré umožnit i ostatním nově přijatým dětem v ostatních třídách. V případě potřeby vše konzultujte s třídními učitelkami, aby nástup Vašeho dítěte proběhl bez problémů.

Naléhavě žádám rodiče o příchod nejpozději do 8.15!

DÍTĚ BY S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚLO MÍT:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití
  • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)
  • Náhradní spodní prádlo, tričko a ponožky
  • Pyžamo (ti co odpočívají)
  • Bačkory na přezutí

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Do školy a školského zařízení nemají přístup infekčně nemocné osoby.

Apeluji na všechny zákonné zástupce dětí, aby neopomněli sdělit třídním učitelkám své aktuální kontakty (telefony a e-mailové adresy), na kterých budou v případě potřeby k zastižení!

Od září Vám informace budou posílány přes aplikaci Twigsee od třídních učitelek a ředitelky školy. Případné omluvy dětí zasílejte POUZE na telefony jednotlivých pracovišť, neomlouvejte v aplikaci Twigsee:

MŠ Parmská 389                 728 145 771

CPV Bolevecká 468            603 356 905                                    

S přáním krásného léta, plného sluníčka v září na viděnou. Těšíme se na Vás a Vaše děti!                            

V Praze dne 16.7.2023                                                                 Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Matematika kolem nás

Matematika kolem nás je drobná brožurka, kterou vytvořila skupina matematické gramotnosti MAP III Prahy 15 a graficky upravila PhDr. Andrea Koch.

Obsahuje jednoduché návody, jak lze pracovat s dětmi v domácím, či jiném prostředí a přirozenou cestou rozvíjet jejich předmatematické, či matematické dovednosti. Budete sami překvapeni tím, jakým způsobem, jak rychle a snadno získáte nápady na různé hry, hádanky a úkoly pro své děti.

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.00
Jahodová 7.00 - 16.30
Švestková 7.00 - 16.30

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

EU