Prázdninový provoz červenec - srpen 2016

VÁŽENÍ  RODIČE,

v souladu s § 3 odst.1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb. a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy:

Provoz

Všechny mateřské školy pro své děti

1.7.2016

MŠ Parmská 389 – provoz v CPV Bolevecká 468

4.7. – 15.7.2016

MŠ Parmská 388

18.7. – 29.7.2016

MŠ Trhanovské náměstí

1.8. – 12.8.2016

MŠ Horolezecká 912

15.8. - 26.8.2016

V termínu od 29.8. – 31.8.2016 bude ve všech  mateřských školách zavřeno.

Zápis na prázdninový provoz se koná v daných mateřských školách ve středu 27.4.2016 od 13 – 17 hod.

BUDOVY OBOU MATEŘSKÝCH  ŠKOL (MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468) BUDOU OD 16.7. – 31.8.2016 UZAVŘENY.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE URČEN POUZE PRO NEJNALÉHAVĚJŠÍ PŘÍPADY.

Informace k zápisu:

Dne 27.4.2016  proběhne zápis na prázdninový provoz ve všech vybraných mateřských školách (viz tabulka).

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o umístění do Kytičkové mateřinky, aby si stáhli žádost o přijetí k prázdninovému provozu a vyplnili ji. Vyplněnou žádost a kopii evidenčního listu z kmenové mateřské školy odevzdají pak v

den zápisu 27.4. 2016 v čase od 13.00 – 17.00

v budově CPV Bolevecká 468.

Škola přijímá děti do výše kapacity školy.

Seznamy přijatých dětí (pod registračními čísly) budou předány kmenovým školám, kde také rodiče přijatých dětí uhradí do 15.6.2016 prázdninový provoz.

Děti, které do tohoto termínu nebudou mít provoz zaplaceny, budou z docházky vyloučeny viz § 35,písm.d) zákona č. 561/2004 Sb.

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve vitrinách obou mateřských škol a webových stránkách školy, způsobem obvyklým 26. 5.2016.

Informace k zápisu

Dne 22.2.2016 začíná elektronický zápis dětí do obou pracovišť MŠ Parmská 389 – CPV Bolevecká 468 a MŠ Parmská 389. 

Prosíme rodiče, aby od 22.2. do 28.2.2016 vyplnili elektronickou žádost a pouze jednu preferenční mateřskou školu v MČ Praha 15. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 22.2.2016.

Na webu je ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!). Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu 16.3. 2016 v budově CPV Bolevecká 468.

Výsledky zápisu, vzhledem k elektronické formě a v případě splnění podmínky jedné preferenční školy, budou známy již v den fyzického zápisu, tj. 16.3.2016. Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informačních vitrínách obou škol počínaje dnem 14.4.2016.

kritéria pro přijetí dětí
elektronická žádost
evidenční list

Základní informace

Mateřská škola Parmská 389 je školou sídlištního typu s dobrou dopravní dostupností – zastávka MHD v dosahu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15. Mateřská škola zahájila  provoz v květnu 1986. Právní subjektivitu získala v roce 1993. Od roku 1996 je příspěvkovou organizací.

Jedná se o jednopatrovou budovu se 4 třídami a kapacitou 120 dětí. Přesto, že je škola v provozu od roku 1986, její vnitřní uspořádání splňuje náročné hygienické podmínky současné doby.  V roce 2009 byla po 5 letech dokončena rozsáhlá celková rekonstrukce budovy i vnitřního vybavení. Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování celodenního provozu.

Zahrada poskytuje ideální podmínky pro provoz mobilního dopravního hřiště, které je v provozu vždy 1 den v týdnu / září, říjen, duben, květen, červen /.

Od 1.9.2014 bylo uvedeno do provozu druhé pracoviště CPV Bolevecká 468. Je umístěno v jednopatrové budově bývalého domova DUHA, která prošla v roce 2014 a 2015 celkovou rekonstrukcí. Došlo k zmodernizování celého objektu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15 v dosahu MHD. Od 1.11.2015 je v budově mateřské školy 5 tříd. Současná kapacita odloučeného pracoviště je 140 dětí.

Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou, která zabezpečuje celodenní stravování  CPV Bolevecká 468.

Zahrada prošla také celkovou rekonstrukcí a v současné době poskytuje podmínky i pro provoz dopravního hřiště. Nejen školní zahrady u obou pracovišť, ale i prostředí hostivařského lesoparku a Hostivařské údolní nádrže na Botiči, které jsou v dosahu, jsou velice příjemným místem k vycházkám.

Zřizovatelem mateřské školy je obec. Mateřská škola s oběma objekty je devítitřídní s kapacitou 252 dětí. Osm tříd je homogenních dle věkových skupin a devátá třída smíšená.

Zajímavosti:

 • Spánek po obědě – dle potřeb dítěte a přání rodičů

 • Preventivní péče o zuby pro děti od 4 let

 • Výběr ze dvou jídel 1x týdně

 • Výběr ze dvou příloh

 • Dětem jsou nabízeny potraviny zdravé výživy

 • Jídlo se připravuje v konvektomatu

 • Dopravní hřiště na školní zahradě (včetně značek a semaforu); v květnu, červnu, září a říjnu - každé úterý dopoledne výukový program MŠ, odpoledne pro děti a rodiče

 • Úspěchy ve výtvarných soutěžích

 • Umístění na druhém místě atletické olympiády mateřských škol v roce 2009 a 2011, první místo v roce 2014, druhé místo v roce 2015 A tým a první místo 2015 B tým.

 • Snažíme se, aby dítě po celou dobu docházky do MŠ mělo stejné paní učitelky

 • Doprava – na všechny akce školy nás pohodlně a bezpečně doveze autobus od školy a zpět