SDĚLENÍ OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY OD 12.4.2021

Na základě usnesení Vlády ČR se od pondělí 12.4.2021 vrací do mateřských škol předškolní děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti rodičů IZS (integrovaný záchranný systém). Návrat je podmíněn malými neměnnými skupinami s počtem 15 dětí a testováním 2x v týdnu antigenními testy.

PROVOZ OBOU PRACOVIŠŤ OD 12.4.2021(do odvolání) BUDE OD 7.00 – 16.30.

Testování: Rodiče předškolních dětí a rodiče IZS byli podrobně informováni přes třídní e-maily.Povinností školy je zajistit, aby všechny děti podstoupily test před vstupem do budovy mateřské školy. Tato povinnost vyplývá z krizového opatření vlády a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Věřím, že se situace díky naší zodpovědnosti v brzké době vrátí do normálu a budeme se vídat bez výraznějších omezení.

V Praze dne 8.4.2021                               

Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vážení rodiče,

v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 27.2.2021 č. 200 a mimořádného jednání Vlády České republiky ze dne 26.3.2021, se omezuje provoz škol a školských zařízení. Byla prodloužena protiepidemická opatření a školy a školská zařízení jsou uzavřena.

S PLATNOSTÍ DO 11.4.2021 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN.


Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace v souvislosti s prokázáním výskytu Covid 19 /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a vyhlášení nouzového stavu ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb.

Sledujte prosím webové a facebookové stránky školy. Budeme ve spojení přes třídní e-maily.

 

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

OMEZENÍ PROVOZU V CPV BOLEVECKÁ 468

Vážení rodiče,

mou povinností je Vám sdělit aktuální informace o provozu v CPV Bolevecká 468. Na základě dalšího výskytu pozitivních osob – zaměstnanců a děí (JAHODOVÁ, BANÁNOVÁ a ŠVESTKOVÁ třída) ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy a z důvodu nařízených karanténních opatření v CPV Bolevecká 468 

OMEZUJI PROVOZ JAHODOVÉ TŘÍDY

KARANTENNÍ OPATŘENÍ OD 22.2. DO 1.3.2021 (včetně)

 

OMEZUJI PROVOZ BANÁNOVÉ TŘÍDY

KARANTENNÍ OPATŘENÍ OD 23.2. DO 1.3.2021 (včetně)

 

OMEZUJI PROVOZ ŠVESTKOVÉ TŘÍDY

KARANTENNÍ OPATŘENÍ OD 23.2. DO 1.3.2021 (včetně)

 

Rodiče dětí, které spadají do nařízené karantény kvůli přímému kontaktu, dostanou zvlášť e-mail, prosím řiďte se pokyny hygieny.

Prosím, zůstaňte ve spojení s třídními učitelkami a sledujte stránky školy. Pokud by se u Vašeho dítěte potvrdil pozitivní test, je třeba bezodkladně informovat školu – prodloužení karanténních opatření. Dále apeluji na všechny rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí. Do mateřské školy mají chodit děti zdravé! V jahodové třídě je to od ledna již druhá karanténa.

Děkuji za pochopení a zodpovědný přístup.

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Změna výše úplaty za vzdělávání od 1.9.2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Parmská 389 rozhodla po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 15 a v souladu s §6 odst.1 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání o zvýšení úplaty za vzdělávání (tzv. školné) na výši 700 Kč. Úprava bude platná od 1.9.2021 pro všechny děti vyjma těch, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Prázdninový provoz v MŠ Parmská 389 - ZMĚNA

VÁŽENÍ  RODIČE,

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 a po poradě ředitelek mateřských škol, které zajišťují provoz v prvním prázdninovém termínu od 1.7. – 9.7.2021, bude termín provozu prodloužen o týden do 16.7.2021

Všechny mateřské školy pro své děti

Termíny

MŠ Parmská 389 + MŠ Trhanovské náměstí

1.7. - 16.7.2021

MŠ Slunečnice + MŠ Horolezecká

12.7. - 23.7.2021

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

26.7. - 6.8.2021

MŠ Libkovská + MŠ Boloňská

9.8. - 20.8.2021

V přípravném týdnu od 23.8. – 31.8.2020 bude ve všech mateřských školách zavřeno.


S ohledem na současnou epidemiologickou situaci budou mateřské školy v těchto termínech přijímat své kmenové děti. Možnost přihlásit se k prázdninovému provozu je do 30.4.2021, odkaz na elektronické přihlášení Vám přijde přes třídní e-maily.

MŠ Parmská 389 – Kytičková má dvě pracoviště a prázdninový provoz bude pouze na jednom z nich. 

Informace o platbě dostanete po uzavření přihlášek v měsíci květnu e-mailem.

V Praze dne 13.1.2021                    Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Provoz MŠ od 4.1.

Vážení rodiče,

obracím se na Vás prostřednictvím třídních učitelek s informací k provozu mateřské školy od 4.1.2021.

Situace v závislosti na onemocnění Covid - 19 stále není dobrá, těsně před vánočními svátky začalo v předškolních zařízeních přibývat případů pozitivních dětí i dospělých. Proto musela být obě naše pracoviště nakonec uzavřena. Opatření týkající se mateřských škol zůstávají neměnná, pouze je zdůrazněno, „že vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech, za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi“.

Bohužel již nejsme schopni zajistit personálně služby u vchodů, proto bude umožněn vstup ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY A ŠATEN, NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU a za přísných hygienických opatření (zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou před vstupem do budovy).

V šatnách budou moci být současně pouze dva rodiče a dvě děti. Ostatní budou čekat před budovou školy. Prosím tedy o rozvržení příchodu do mateřské školy tak, abyste měli dostatek času k předání dítěte. Naléhavě žádám rodiče o příchod nejpozději do 8.15!

V CPV Bolevecká 468 bude otevřen opět třetí vchod pro rodiče a děti z borůvkové a švestkové třídy. Po zazvonění na svou třídu se rodiče s dětmi přesunou ke středovému vchodu, kde vyčkají na službu u vchodu, která jim zajistí vstup do budovy.

Dítě bude mít s sebou igelitovou tašku označenou jménem, ve které bude:

-       Prázdná podepsaná láhev na pití

-       Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

-       Náhradní spodní prádlo

-       Pyžamo (ti co odpočívají)

Věřím, že s Vaší pomocí vše zvládneme a další rok 2021 přinese zlepšení. Přeji Vám všem pevné zdraví a poklidný konec roku 2020.

V Praze dne 28.12.2020                            Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Uzavření CPV Bolevecká 21. - 22.12.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 16.12.2020 a z důvodu nařízených karanténních opatření a vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v CPV Bolevecká 468 (další pozitivní zaměstnanci, další testy a nařízená karanténa, pracovní neschopnost zaměstnanců), jsem rozhodla po konzultaci se zřizovatelem MČ Praha 15 a podle §3 odst. 2 Vyhlášky č.14/2005 Sb.,

O UZAVŘENÍ CPV BOLEVECKÁ 468 V PONDĚLÍ 21.12.2020 A ÚTERÝ 22.12.2020 (VČETNĚ).

PROVOZ V CPV BOLEVECKÁ 468 BUDE OBNOVEN BEZ OMEZENÍ OD 4.1.2021 PODLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK.

Prosím, zůstaňte ve spojení s třídními učitelkami a sledujte stránky školy. 

Děkuji za pochopení a lidský přístup. Přeji Vám pohodové vánoční svátky a pokud možno klidný konec roku 2020!

                                               Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Uzavření MŠ Parmská 14. - 22.12.

Vážení rodiče,

mou povinností je Vám sdělit aktuální informace o provozu v MŠ Parmské 389. Na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 11.12.2020 z důvodu nařízených karanténních opatření a vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v MŠ Parmské 389 (další testy a karanténa) jsem rozhodla po konzultaci se zřizovatelem MČ Praha 15 a podle §3 odst. 2 Vyhlášky č.14/2005 Sb.,

O UZAVŘENÍ MŠ PARMSKÁ OD PONDĚLÍ 14.12.2020 DO 22.12.2020 (VČETNĚ).
(nařízená karanténní opatření od 10.12. – 20.12.včetně)

Pondělí 21.12 a úterý 22.12. využijeme k opětovné a důkladné dezinfekci prostor celé mateřské školy dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem (doporučení hygieny).


Rodiče dětí, které spadají do nařízené karantény kvůli přímému kontaktu, dostanou zvlášť e-mail, prosím řiďte se pokyny hygieny. Rodiče dětí, které tento mail nedostanou, ale týká se jich jen uzavření školy, prosím, aby si zjistili podmínky vystavení OČR u svého zaměstnavatele nebo na OSSZ, informace se průběžně mění. Informace k žádosti o OČR naleznete na stránkách MPSV, neposílejte dotazy ani žádosti paní hospodářce, je nutné sledovat aktuální situaci v příslušném resortu. V současné chvíli MŠ žádost nepotvrzuje, zákonní zástupci dávají čestné prohlášení. Podmínky pro OSVČ najdete na stránkách MPO.

PROVOZ V MŠ PARMSKÁ 389 BUDE OBNOVEN 4.1.2021 PODLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK.

Dále s vámi budou ve spojení třídní učitelky a zajistí pro vaše děti aktivity podle třídního programu. Vánoční týden ponecháme bez doporučených aktivit.

Prosím, zůstaňte ve spojení s třídními učitelkami a sledujte stránky školy. 

Děkuji za pochopení a zodpovědný přístup a přeji Vám, pokud možno klidný konec roku 2020!

                                                                                   Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Provoz MŠ od 1.12.2020 do konce kalendářního roku

Informace k provozu mateřské školy od 1.12.2020 do konce kalendářního roku 2020.

Situace v závislosti na onemocnění Covid - 19 se pomalu zlepšuje, a tak se 30.11. 2020 vrací všichni žáci do škol v režimu dle doporučení MŠMT vydaného 25.11.2020. Opatření týkající se mateřských škol zůstávají neměnná, pouze je zdůrazněno, „že vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi“.

Proto, abychom eliminovali riziko nemoci a karantény naší i Vaší, bylo by dobré dodržet (zatím do vánočních svátků), přijatý způsob předávání dětí u vchodů do budovy. TO ZNAMENÁ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ ZÁKAZ VSTUPU DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY.

Rodičům, kteří si chtějí a mají možnost ponechat děti doma (např. z důvodu obav o zdraví dalších členů rodiny), bude i nadále zajištěno spojení se třídami, aktuální informace na webu, facebooku a možnost konzultací s učitelkami. Proto Vás chci požádat, abyste OBRATEM potvrdili docházku Vašeho dítěte od úterý 1.12.2020 (přes třídní e-maily) třídním učitelkám, nejpozději však do pátku 27.11.2020.

Věřím, že s Vaší pomocí vše zvládneme a budeme moci prožít vánoční svátky ve zdraví a pohodě.

 

V Praze dne 24.11.2020                                        Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Preventivní opatření

Preventivní opatření provozu mateřské školy z důvodu zhoršené epidemiologické situace – platné od 2.11.2020

Vážení rodiče, s platností od 2.11.2020 do odvolání (pokud situace dovolí, předpokládám do 30.11.2020) nařizuji po dohodě se zřizovatelem ÚMČ Praha 15 tato opatření pro všechny osoby přítomné či docházející do MŠ podle §164 odst.1 písm.a a §165 odst.1 písm.a zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon a podle §3 odst.2 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Vzhledem k pracovní neschopnosti nebo OČR některých zaměstnanců, kteří už nemohli své děti zajistit doma jinak, nemohu pokrýt v rámci uvedených opatření provoz mateřské školy v plném rozsahu. Proto apeluji na všechny zákonné zástupce, aby zvážili nutnost účasti jejich dětí na předškolním vzdělávání, pokud to nezbytně nepotřebují, z důvodu pracovních povinností (MD, karanténa, OČR, pracovní a rodinné možnosti aj.). Bude jim zajištěno spojení se třídami a distanční vzdělávání, aktuální informace na webu, facebooku a možnost konzultací s učitelkami.

Stejně jako na sklonku loňského školního roku, přistoupíme k vytvoření neměnných skupin dětí (ze všech tříd) na obou pracovištích. Při pobytu venku bude každá třída na svém vymezeném prostoru na školní zahradě a mimo areál školy. Na procházky budou využívat hlavně lesopark a lokality mimo sídliště.

Příchod do MŠ - Zákonný zástupce (rodič) při příchodu předá zaměstnanci školy dítě a jednu čistou roušku v igelitovém obalu se jménem dítěte. Zákonní zástupci mají až do odvolání zákaz vstupu do vnitřních prostor školy.

Dítě bude mít s sebou igelitovou tašku označenou jménem, ve které bude:

-       Prázdná podepsaná láhev na pití

-       Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

-       Náhradní spodní prádlo

-       Pyžamo (ti co odpočívají)

Zaměstnanci MŠ budou při přebírání dítěte vzhledem k doporučení Hygienické stanice hl.m.Prahy, důsledně hodnotit jeho zdravotní stav, zvláště možné příznaky Covid19. Děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Před vstupem na pozemek školy použijte dezinfekci na ruce (umístěna na vratech).

Od začátku školního roku jsme zavedli pravidla pro zajištění rozumné bezpečnosti, ale zároveň přiměřený a běžný průběh programu tříd. Chtěli jsme zachovat atmosféru jistoty a klidu pro děti, pro vás i pro nás. Bohužel vývoj pandemie nám to nyní na čas znemožnil. Účelem těchto opatření je omezit rizikové kontakty, protože je v tomto období zvýšené nebezpečí, že se bude opakovat nařízení karantény z důvodu onemocnění Covid-19 někoho z dětí nebo zaměstnanců. Opatřením rozdělíme prostory v budovách na skupiny, které se spolu nebudou setkávat v rizikových podmínkách. Tím by dopad případné karantény neměl vést k uzavření celé mateřské školy a ohrožení všech dětí a zaměstnanců.

Tato opatření se dotknou vše zúčastněných, všechny nás omezí a zkomplikují soukromý i pracovní život, ale zároveň nám zabezpečí zdraví a sníží rizika nepříjemných vyšetření a karantény. 

  1. Provoz:
    Provoz MŠ trvá 6,30 – 17,00.

Organizační opatření pro jednotlivá pracoviště budou upřesněna po znovuotevření 2.11.2020

  1. Programy tříd a školy, doplňkové aktivity:

V období platnosti tohoto nařízení bude probíhat běžný program ve třídách včetně tematických činností, cvičení, předškolní přípravy atd.

Ostatní akce plánované na listopad se ruší. Důraz ve třídách platí stále na pobyt venku a větrání všech prostor.

Případné změny jsou možné a budeme vás o nich neprodleně informovat jako dosud! Záleží nám na zdraví nás všech a rádi bychom zůstali nyní v provozu alespoň pro ty, kteří docházku do mateřské školy, nutně potřebují. Chceme co nejdříve obnovit pro všechny bezpečný a normální provoz předškolního vzdělávání!

V Praze dne 29.10. 2020                                                  Bc. Eva Svobodová
                                                                                        ředitelka školy

Školní rok 2020/ 2021

Milí rodiče,

dovolená a prázdniny se chýlí ke konci. Školní rok 2020/ 2021 začíná v úterý 1.9.2020. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat již v běžném režimu od 6.30 – 17.00. Jmenné seznamy jednotlivých tříd budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1.9.2020 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Hračky budou dle potřeby dezinfikovány. Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky a plyšáky z domova. Předškolní děti na odpočinek nebudou mít polštářky z domova.

Dítě by s sebou do mateřské školy mělo mít:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití

  • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

  • Náhradní spodní prádlo

  • V sáčku čistou roušku

  • Děti, které odpočívají - pyžamo

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Všichni si přejeme, aby tento školní rok probíhal ve větším klidu a pohodě než ten loňský. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy


[1] Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.00
Jahodová 7.00 - 17.00
Švestková 7.00 - 16.30