Hledáme pedagogické zaměstnance

MŠ Parmská 389, Praha 10, hledá pedagogické zaměstnance odloučeného pracoviště CPV Bolevecká 468. Důvodem je otevření další třídy (1.9.2016), předpokládaný nástup od 25.8.2016. Do našeho vstřícného kolektivu přijímáme kvalifikované předškolní pedagogy (dle zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících.

Svůj životopis posílejte na emailovou adresu: ms_parmska389@seznam.cz do 30.6.2016. Do předmětu zprávy napište „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ CPV BOLEVECKÁ“. Kontakt : 274865854

Prázdninový provoz červenec - srpen 2016

Seznamy přijatých dětí k prázdninovému provozu v CPV Bolevecká 468.

Termín: 4.7. - 15.7.2016

MŠ Parmská 388 MŠ Milánská 472 MŠ Slunečnice MŠ Boloňská MŠ Horolezecká
CPV 2/7 /2016 CPV 4/7/2016 CPV 35/7/2016 CPV 24/712016 CPV 64/7/2016
CPV 3/7 /2016 CPV 11/7/2016 CPV 49/7/2016 CPV 28/7/2016 CPV 72/7/2016
CPV 22/7 /2016 CPV 12/7/2016 CPV 50/7/2016 CPV 31/7/2016 CPV 75/7/2016
CPV 37/7/2016 CPV 13/7/2016 CPV 53/7/2016 CPV 56/7/2016  
CPV 59/7 /2016 CPV 17/7/2016 CPV 54/7 /2016 CPV 95/7/2016  
CPV 60/7 /2016 CPV 23/7/2016 CPV 71/7/2016 CPV 106/7/2016  
CPV 62/7 /2016 CPV 34/7/2016 CPV 88/7/2016    
CPV 67/7/2016 CPV 52/7 /2016 CPV 87/7/2016    
CPV 68/7/2016 CPV 57/7/2016 CPV 91/7/2016    
CPV 70/7/2016 CPV 6/7 /2016 CPV 92/7/2016    
CPV 78/7/2016 CPV 63/7 /2016 CPV 96/7/2016    
CPV 79/7/2016 CPV 66/7 /2016 CPV 101/7/2016    
CPV 80/7/2016 CPV 74/7 /2016      
CPV 85/7/2016 CPV 115/7/2016      
CPV 90/7/2016 CPV 116/7/2016      
CPV 107/7/2016        
CPV 119/7/2016        

Seznamy přijatých dětí (pod registračními čísly) budou předány kmenovým školám, kde také rodiče přijatých dětí uhradí do 15.6.2016 prázdninový provoz.

Děti, které do tohoto termínu nebudou mít provoz zaplaceny, budou z docházky vyloučeny viz § 35,písm.d) zákona č. 561/2004 Sb.

Základní informace

Mateřská škola Parmská 389 je školou sídlištního typu s dobrou dopravní dostupností – zastávka MHD v dosahu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15. Mateřská škola zahájila  provoz v květnu 1986. Právní subjektivitu získala v roce 1993. Od roku 1996 je příspěvkovou organizací.

Jedná se o jednopatrovou budovu se 4 třídami a kapacitou 120 dětí. Přesto, že je škola v provozu od roku 1986, její vnitřní uspořádání splňuje náročné hygienické podmínky současné doby.  V roce 2009 byla po 5 letech dokončena rozsáhlá celková rekonstrukce budovy i vnitřního vybavení. Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování celodenního provozu.

Zahrada poskytuje ideální podmínky pro provoz mobilního dopravního hřiště, které je v provozu vždy 1 den v týdnu / září, říjen, duben, květen, červen /.

Od 1.9.2014 bylo uvedeno do provozu druhé pracoviště CPV Bolevecká 468. Je umístěno v jednopatrové budově bývalého domova DUHA, která prošla v roce 2014 a 2015 celkovou rekonstrukcí. Došlo k zmodernizování celého objektu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15 v dosahu MHD. Od 1.11.2015 je v budově mateřské školy 5 tříd. Současná kapacita odloučeného pracoviště je 140 dětí.

Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou, která zabezpečuje celodenní stravování  CPV Bolevecká 468.

Zahrada prošla také celkovou rekonstrukcí a v současné době poskytuje podmínky i pro provoz dopravního hřiště. Nejen školní zahrady u obou pracovišť, ale i prostředí hostivařského lesoparku a Hostivařské údolní nádrže na Botiči, které jsou v dosahu, jsou velice příjemným místem k vycházkám.

Zřizovatelem mateřské školy je obec. Mateřská škola s oběma objekty je devítitřídní s kapacitou 252 dětí. Osm tříd je homogenních dle věkových skupin a devátá třída smíšená.

Zajímavosti:

 • Spánek po obědě – dle potřeb dítěte a přání rodičů

 • Preventivní péče o zuby pro děti od 4 let

 • Výběr ze dvou jídel 1x týdně

 • Výběr ze dvou příloh

 • Dětem jsou nabízeny potraviny zdravé výživy

 • Jídlo se připravuje v konvektomatu

 • Dopravní hřiště na školní zahradě (včetně značek a semaforu); v květnu, červnu, září a říjnu - každé úterý dopoledne výukový program MŠ, odpoledne pro děti a rodiče

 • Úspěchy ve výtvarných soutěžích

 • Umístění na druhém místě atletické olympiády mateřských škol v roce 2009 a 2011, první místo v roce 2014, druhé místo v roce 2015 A tým a první místo 2015 B tým.

 • Snažíme se, aby dítě po celou dobu docházky do MŠ mělo stejné paní učitelky

 • Doprava – na všechny akce školy nás pohodlně a bezpečně doveze autobus od školy a zpět