Základní informace

Mateřská škola Parmská 389 je školou sídlištního typu s dobrou dopravní dostupností – zastávka MHD v dosahu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15. Mateřská škola zahájila  provoz v květnu 1986. Právní subjektivitu získala v roce 1993. Od roku 1996 je příspěvkovou organizací.

Jedná se o jednopatrovou budovu se 4 třídami a kapacitou 120 dětí. Přesto, že je škola v provozu od roku 1986, její vnitřní uspořádání splňuje náročné hygienické podmínky současné doby.  V roce 2009 byla po 5 letech dokončena rozsáhlá celková rekonstrukce budovy i vnitřního vybavení. Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování celodenního provozu.

Zahrada poskytuje ideální podmínky pro provoz mobilního dopravního hřiště, které je v provozu vždy 1 den v týdnu / září, říjen, duben, květen, červen /.

Od 1.9.2014 bylo uvedeno do provozu druhé pracoviště CPV Bolevecká 468. Je umístěno v jednopatrové budově bývalého domova DUHA, která prošla v roce 2014 a 2015 celkovou rekonstrukcí. Došlo k zmodernizování celého objektu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15 v dosahu MHD. Od 1.11.2015 je v budově mateřské školy 5 tříd. Současná kapacita odloučeného pracoviště je 140 dětí.

Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou, která zabezpečuje celodenní stravování  CPV Bolevecká 468.

Zahrada prošla také celkovou rekonstrukcí a v současné době poskytuje podmínky i pro provoz dopravního hřiště. Nejen školní zahrady u obou pracovišť, ale i prostředí hostivařského lesoparku a Hostivařské údolní nádrže na Botiči, které jsou v dosahu, jsou velice příjemným místem k vycházkám.

Zřizovatelem mateřské školy je obec. Mateřská škola s oběma objekty je devítitřídní s kapacitou 252 dětí. Osm tříd je homogenních dle věkových skupin a devátá třída smíšená.

Zajímavosti:

 • Spánek po obědě – dle potřeb dítěte a přání rodičů

 • Preventivní péče o zuby pro děti od 4 let

 • Výběr ze dvou jídel 1x týdně

 • Výběr ze dvou příloh

 • Dětem jsou nabízeny potraviny zdravé výživy

 • Jídlo se připravuje v konvektomatu

 • Dopravní hřiště na školní zahradě (včetně značek a semaforu); v květnu, červnu, září a říjnu - každé úterý dopoledne výukový program MŠ, odpoledne pro děti a rodiče

 • Úspěchy ve výtvarných soutěžích

 • Umístění na druhém místě atletické olympiády mateřských škol v roce 2009 a 2011, první místo v roce 2014, druhé místo v roce 2015 A tým a první místo 2015 B tým.

 • Snažíme se, aby dítě po celou dobu docházky do MŠ mělo stejné paní učitelky

 • Doprava – na všechny akce školy nás pohodlně a bezpečně doveze autobus od školy a zpět