Prázdninový MŠ v roce 2022

VÁŽENÍ RODIČE,

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy:

Všechny mateřské školy pro své děti

 Termíny

MŠ Libkovská + MŠ Boloňská

1.7. - 15.7.2022

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

11.7. - 22.7.2022

MŠ Parmská 389 + MŠ Slunečnice

25.7. - 5.8.2022

MŠ Horolezecká + MŠ Trhanovské náměstí

8.8. - 19.8.2022

V termínu od 22.8. – 31.8.2022 bude ve všech mateřských školách zavřeno.

Mateřské školy budou v těchto termínech přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti.

Možnost přihlásit se k prázdninovému provozu je do 29.5.2022, odkaz na elektronické přihlášení Vám přijde přes aplikaci Twegsee.

MŠ Parmská 389 – Kytičková má dvě pracoviště a prázdninový provoz bude pouze na jednom z nich.

Informace o platbě dostanete po uzavření přihlášek na počátku měsíce června.

 

V Praze dne 10.1.2022                  Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Přerušení provozu MŠ – Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

na základě dohody MČ Praha 15, OŠKZ a Mateřské školy Parmská 389, zastoupené

Bc. Evou Svobodovou, bude provoz v MŠ od 23.12. 2021 - 2.1.2022 přerušen na obou pracovištích MŠ Parmská 389 i CPV Bolevecká 468.

Školy budou od 23.12.2021 – 2.1.2022 uzavřeny.

Provoz bude opět zahájen v pondělí 3.1.2022

                                                                                                         

Děkujeme za pochopení

 

V Praze dne 2.11.2021                                          Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Školní rok 2021/ 2022

Milí rodiče,

dovolená a prázdniny se chýlí ke konci. Školní rok 2021/ 2022 začíná ve středu 1.9.2021. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat od 6.30 – 17.00.

Jmenné seznamy jednotlivých tříd budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1.9.2021 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

Adaptační doba nejmladších dětí

V měsíci září od 1.9.2021 do 17.9.2021  bude provoz třídy zelená kytička (MŠ Parmská 389) a jahodová třída (CPV Bolevecká 468) polodenní. V rámci adaptačního režimu s dětmi pracují obě učitelky současně – dopoledne. Prosím rodiče, aby s tím počítali, pouze v mimořádných případech je možné převést po obědě dítě do jiné třídy na odpočinek.

Nedoporučuji v měsíci září nechávat děti odpočívat v jiné třídě.

Minimální adaptační dobu je dobré umožnit i ostatním nově přijatým dětem ve smíšených třídách. V případě potřeby vše konzultujte s třídními učitelkami, aby nástup Vašeho dítěte proběhl bez problémů.

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Stále trvá zvýšený dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Je pro nás nezbytné, zajistit efektivní úklid na mokro a dezinfekci všech prostor a ploch. Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky a plyšáky z domova. Předškolní děti na odpočinek nebudou mít polštářky z domova.

Nejsme schopni zajistit personálně služby u vchodů, proto je umožněn vstup ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY A ŠATEN (ústa a nos chráněný respirátorem), NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. V šatnách budou moci být současně pouze čtyři rodiče a čtyři děti. Ostatní budou čekat před budovou školy. Prosím tedy o rozvržení příchodu do mateřské školy tak, abyste měli dostatek času k předání dítěte. Naléhavě žádám rodiče o příchod nejpozději do 8.15!

DÍTĚ BY S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚLO MÍT:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití

  • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

  • Náhradní spodní prádlo

  • V sáčku čistou roušku

  • Pyžamo (ti co odpočívají)

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Do školy a školského zařízení nemají přístup infekčně nemocné osoby.

Apeluji na všechny zákonné zástupce dětí, aby neopomněli sdělit třídním učitelkám své aktuální kontakty (telefony a e-mailové adresy), na kterých budou v případě potřeby k zastižení!

Stejně jako loňského roku si všichni přejeme, aby další školní rok probíhal ve větším klidu, normálu a pohodě. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

PROVOZ ŠKOLY OD 3.5.2021

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s informací k provozu mateřské školy od 3.5.2021.

V závislosti na onemocnění Covid – 19 dochází k postupnému zlepšování situace. Na základě toho rozhodla Vláda ČR ve čtvrtek 29.4.2021 o dalším rozvolnění v dalších krajích i Praze. Obě naše pracoviště budou otevřena pro všechny věkové skupiny a bez povinného testování dětí.  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŮSTÁVÁ DO ODVOLÁNÍ

V REŽIMU OD 7.00 – 16.30

Nejsme schopni zajistit personálně služby u vchodů, proto bude umožněn vstup ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY A ŠATEN (ústa a nos chráněný respirátorem), NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. V šatnách budou moci být současně pouze dva rodiče a dvě děti. Ostatní budou čekat před budovou školy. Prosím tedy o rozvržení příchodu do mateřské školy tak, abyste měli dostatek času k předání dítěte. Naléhavě žádám rodiče o příchod nejpozději do 8.15!

Co bude mít dítě s sebou:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití
  • Čistou roušku v obalu označeném jménem dítěte
  • Oblečení na převlečení do třídy
  • Náhradní spodní prádlo
  • Pyžamo (ti co odpočívají)

V CPV Bolevecká 468 zatím nebude otevřen středový vchod pro rodiče a děti z borůvkové a švestkové třídy. Ve dnech 5.5. a 6.5.2021 probíhá fyzický zápis do mateřských škol, proto potřebujeme středový vchod volný.

Věřím, že s Vaší pomocí vše zvládneme a další období přinese jen zlepšení.

V Praze dne 29.4.2021                             
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Změna výše úplaty za vzdělávání od 1.9.2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Parmská 389 rozhodla po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 15 a v souladu s §6 odst.1 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání o zvýšení úplaty za vzdělávání (tzv. školné) na výši 700 Kč. Úprava bude platná od 1.9.2021 pro všechny děti vyjma těch, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.30
Jahodová 7.00 - 16.30
Švestková 7.00 - 16.30