PROVOZ ŠKOLY OD 3.5.2021

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s informací k provozu mateřské školy od 3.5.2021.

V závislosti na onemocnění Covid – 19 dochází k postupnému zlepšování situace. Na základě toho rozhodla Vláda ČR ve čtvrtek 29.4.2021 o dalším rozvolnění v dalších krajích i Praze. Obě naše pracoviště budou otevřena pro všechny věkové skupiny a bez povinného testování dětí.  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŮSTÁVÁ DO ODVOLÁNÍ

V REŽIMU OD 7.00 – 16.30

Nejsme schopni zajistit personálně služby u vchodů, proto bude umožněn vstup ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY A ŠATEN (ústa a nos chráněný respirátorem), NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. V šatnách budou moci být současně pouze dva rodiče a dvě děti. Ostatní budou čekat před budovou školy. Prosím tedy o rozvržení příchodu do mateřské školy tak, abyste měli dostatek času k předání dítěte. Naléhavě žádám rodiče o příchod nejpozději do 8.15!

Co bude mít dítě s sebou:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití
  • Čistou roušku v obalu označeném jménem dítěte
  • Oblečení na převlečení do třídy
  • Náhradní spodní prádlo
  • Pyžamo (ti co odpočívají)

V CPV Bolevecká 468 zatím nebude otevřen středový vchod pro rodiče a děti z borůvkové a švestkové třídy. Ve dnech 5.5. a 6.5.2021 probíhá fyzický zápis do mateřských škol, proto potřebujeme středový vchod volný.

Věřím, že s Vaší pomocí vše zvládneme a další období přinese jen zlepšení.

V Praze dne 29.4.2021                             
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Změna výše úplaty za vzdělávání od 1.9.2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Parmská 389 rozhodla po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 15 a v souladu s §6 odst.1 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání o zvýšení úplaty za vzdělávání (tzv. školné) na výši 700 Kč. Úprava bude platná od 1.9.2021 pro všechny děti vyjma těch, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Prázdninový provoz v MŠ Parmská 389 - ZMĚNA

VÁŽENÍ  RODIČE,

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 a po poradě ředitelek mateřských škol, které zajišťují provoz v prvním prázdninovém termínu od 1.7. – 9.7.2021, bude termín provozu prodloužen o týden do 16.7.2021

Všechny mateřské školy pro své děti

Termíny

MŠ Parmská 389 + MŠ Trhanovské náměstí

1.7. - 16.7.2021

MŠ Slunečnice + MŠ Horolezecká

12.7. - 23.7.2021

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

26.7. - 6.8.2021

MŠ Libkovská + MŠ Boloňská

9.8. - 20.8.2021

V přípravném týdnu od 23.8. – 31.8.2020 bude ve všech mateřských školách zavřeno.


S ohledem na současnou epidemiologickou situaci budou mateřské školy v těchto termínech přijímat své kmenové děti. Možnost přihlásit se k prázdninovému provozu je do 30.4.2021, odkaz na elektronické přihlášení Vám přijde přes třídní e-maily.

MŠ Parmská 389 – Kytičková má dvě pracoviště a prázdninový provoz bude pouze na jednom z nich. 

Informace o platbě dostanete po uzavření přihlášek v měsíci květnu e-mailem.

V Praze dne 13.1.2021                    Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Školní rok 2020/ 2021

Milí rodiče,

dovolená a prázdniny se chýlí ke konci. Školní rok 2020/ 2021 začíná v úterý 1.9.2020. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat již v běžném režimu od 6.30 – 17.00. Jmenné seznamy jednotlivých tříd budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1.9.2020 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Hračky budou dle potřeby dezinfikovány. Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky a plyšáky z domova. Předškolní děti na odpočinek nebudou mít polštářky z domova.

Dítě by s sebou do mateřské školy mělo mít:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití

  • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

  • Náhradní spodní prádlo

  • V sáčku čistou roušku

  • Děti, které odpočívají - pyžamo

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Všichni si přejeme, aby tento školní rok probíhal ve větším klidu a pohodě než ten loňský. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy


[1] Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.00
Jahodová 7.00 - 17.00
Švestková 7.00 - 16.30