Program školy od A do Z

A autobus nás pohodlně a bezpečně doveze na všechny akce od školy a zpět
B bezpečnost – škola má zajištěn vhodný bezpečnostní systém, zvonky s kamerovým systémem, zabezpečení dveří směrem ven (bzučáky k otevření jsou umístěny mimo výšku a fyzické možnosti dětí předškolního věku), bezpečnostní zarážky na venkovních brankách
C cvičení předškolních dětí v tělocvičně
D

dny otevřených dveří – pro nové zájemce před zápisem do mateřské školy

digitální pregramotnost – při rozvoji této kompetence jsou využívání dětské tablety, Magic Box, mikroskopy, mluvící skřipce, robotická včelka Bee bot

E

Elkonin – podpora dětí v systematickém rozvoji jazykových schopností

estetická oblast – považujeme za velmi významnou pro další rozvoj

F fotografování – foto profesionálním fotografem (jednotlivci a fotografování tříd), zachycení okamžiků dětí během celé docházky dětí do mateřské školy
G grafomotorika – práce s pracovními listy
H hra, která je pro děti nejdůležitější, vytváříme podmínky pro její rozvoj
CH chování na dopravním hřišti – při Dnech s kolem na zahradě MŠ (zdravotně bezpečnostní program, součást ŠVP)
I informovanost při denním kontaktu s rodiči, informativních schůzkách i neformálních setkáních
J jídelníček – pestrá a vyvážená strava, denně ovoce a zelenina
K

kultura – divadelní představení, koncerty, ekologické programy, diskotéky, taneční a zábavná dopoledne

karneval – masopustní karneval a také oslava svátku dětí v maskách

L logopedické chvilky – rozvoj řečových schopností s logopedickými asistenty
M moderní mateřská škola
N narozeniny – oslavy narozenin a sválků dětí, drobná překvapení pro oslavence (možné malé občerstvení od rodičů), pro oslavence písnička na přání a gratulace od kamarádů
O oslavy – vánočních a velikonočních svátků
P

plavecký výcvik - předškolních dětí

pitný režim – zajištěn po celý den

R

respektování osobnosti dítěte

rozvíjení zájmů dítěte

S

spolupráce s rodiči, zapojení rodičů do činností s dětmi při oslavě Dne matek, Vánocích v mateřské škole, loučení s mateřskou školou

spolupráce s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci MČ Praha 15 – vystoupení dětí

spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC

spolupráce s MČ Praha 15

T

Twigsee – aplikace pro komunikaci s rodiči, ve které předáváme aktuální informace ze života jednotlivých tříd a školy.

třídy především homogenní (dle věku)

U úsměv a spokojenost dětí v mateřské škole
V

výtvarné soutěže

výlety polodenní a celodenní

W www.kytickova-materinka.czinformace o mateřské škole, provozu, včetně povinně zveřejňovaných informací. Zveřejněné akce školy a také měsíční přehled třídních akcí nad rámec běžného programu.
Z zahradní slavnost – odpoledne s rodiči plné her, soutěží a hudbou

základní škola – příprava dětí nejen pro život, ale i pro vstup do základní školy, včetně návštěv předškolních dětí v prvních třídách se zapojením dětí do výuky