Fyzický zápis 2021

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši registraci v elektronickém před zápisu do Mateřské školy, Praha 10, Parmská 389 a detašovaného pracoviště CPV Bolevecká 468.

Vzhledem k současné situaci a v souvislosti s opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva (onemocněním COVID-19), v souladu s doporučením MŠMT a zřizovatele MČ Praha 15, ředitelství MŠ Parmská 389, zastoupené Bc. Evou Svobodovou, ředitelkou školy,

 

ROZHODLO UPŘEDNOSTNIT ZÁPIS DO MŠ OSOBNÍM PODÁNÍM BEZ ÚČASTI DĚTÍ, S DODRŽENÍM PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH PRAVIDEL:

a)    Aby nedošlo k vyšší koncentraci osob, organizujeme příjem dokumentace zaregistrováním na určitý čas – ŽÁDÁME O BEZPODMÍNEČNÉ DODRŽENÍ ČASOVÉHO LIMITU!

b)    Nos a ústa zákonného zástupce budou zakrytá respirátorem

c)    Žádáme o vyčkání před branou objektu (bude označena), do doby vyzvání ke vstupu zaměstnancem školy 


ZÁPIS PROBĚHNE VE DNECH:

  • středa 5.5. 2021 od 8.00 - 11.30 a 12.30 – 17.00
  • čtvrtek 6.5.2020 12.30 – 17.00

v objektu detašovaného pracoviště CPV Bolevecká 468, Praha 10, 10900.

K zápisu nezapomeňte přinést:

  1. Váš občanský průkaz
  2. Rodný list dítěte (originál, ne kopii, neukládáme ve škole)
  3. Potvrzení o očkování Vašeho dítěte od pediatra
  4. Vyplněné a podepsané prohlášení

Všechny potřebné formuláře najdete na webových stránkách školy www.kytickova-materinka.cz v záložce Zápis do MŠ. Vytiskněte si je, řádně si prosím vše přečtěte a VYPLŇTE. POZOR! Změna oproti roku 2020 K FYZICKÉMU ZÁPISU NEVYŽADUJEME VYPLNĚNÝ EVIDENČNÍ LIST.

Další možnosti podání:

  • do datové schránky školy: xir9ps9
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je v mimořádných případech možné, po individuální domluvě na e-mail ředitelky školy: reditelka@kytickova-materinka.cz , využít období od 5. května do 16. května 2021 (karanténa zákonných zástupců, omezení provozu mateřské školy).

O přijetí Vašeho dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Mateřská škola má dvě pracoviště (MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468). Při přijímání dětí bude přihlédnuto k Vašemu přání umístění na dané pracoviště. Škola si však vyhrazuje právo, v případě obsazení volných míst vybraného pracoviště, umístit dítě na pracoviště s volnou kapacitou.

Věřím, že to společně zvládneme a předejdeme případným nesrovnalostem v dokumentaci a s tím související nutností přerušit správní řízení a vyžádání si doplnění chybějících údajů.

V případě individuálních dotazů a potřeby jiného způsobu podání povinné dokumentace, se neváhejte obrátit na e-mail: reditelka@kytickova-materinka.cz

Prosím přijďte bez dětí!                                             Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi!

V Praze dne 19.4.2021                                                Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

ŘÁDNÝ ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Milí rodiče,

pokud hledáte pro své dítě mateřskou školu a chcete ho přihlásit k předškolnímu vzdělávání, je tato informace určená právě pro Vás.

Elektronický před zápis dětí:
Dne 6.4.2021 začíná elektronický před zápis dětí do obou pracovišť: MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468 (POZOR, VE VÝBĚRU NAJDETE POUZE MŠ PARMSKÁ 389). Prosíme rodiče, aby od 6.4. do 9.4.2021 vyplnili elektronický formulář. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit formulář online, budou žádosti v papírové podobě připravené u paní hospodářky Jakubové (MŠ Parmská 389) a Jarešové (CPV Bolevecká 468) ode dne 6.4.2021 (nejlépe po domluvě na e-mailech jitka.jakubova@kytickova-materinka.cz a zuzana.jaresova@kytickova-materinka.cz ). Dále je třeba k fyzickému zápisu přinést doklad o očkování, potvrzený pediatrem (je třeba vyzvednout u dětského lékaře).

Fyzický zápis do MŠ:
Žádost k předškolnímu vzdělávání podepíšete v den fyzického zápisu ve středu 5.5. a čtvrtek 6.5. 2021 v budově detašovaného pracoviště CPV Bolevecká 468Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informačních vitrínách obou škol počínaje dnem 28.5.2021.

Dny otevřených dveří:
Na počátku března byly zveřejněny na webových i facebookových stránkách školy, odkazy na virtuální prohlídky obou pracovišť

V Praze dne 3.2.2021
Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

On-line den otevřených dvěří

MŠ Parmská 389

CPV Bolevecká 468

Dokumenty ke stažení