Aktivity od A do Z

Aktivity od A do Z:

A    - angličtina - zábavná forma výuky (děti 4 - 6 let)   
B    - besídky pro rodiče - ukázka celoroční práce   
C    - cvičení předškolních dětí v tělocvičně ZŠ   
Č    - čištění zubů po obědě - zubní prevence (dle zájmu rodičů)   
D    - "Dny otevřených dveří" nebo "Návštěvní dny pro veřejnost"  
  - doprava - pohodlně a bezpečně nás na všechny akce školy doveze autobus MŠ   
E    - estetická oblast - považujeme ji za velmi významnou pro další vývoj dítěte   
F    - fotografování - zachycení života dětí v průběhu celého školního roku   
G    - grafomotorika - práce se "Zábavnými listy I.a II." a s pracovními sešity   
H    - hra - pro děti to nejdůležitější   
CH    - chování na dopravním hřišti - "Den s kolem" na zahradě MŠ (dopravní značky, semafor...)   
   - chvilka s počítačem
I    - informovanost - denní kontakt s rodiči, informativní schůzky, posezení při kávě "O dětech bez dětí" - individuální přístup k dětem   
J    - jídelníček - pestrá a vyvážená strava, ovoce a zelenina po celý den, výběr ze dvou jídel (zatím 1x týdně), výběr z příloh   
K    - kultura - divadelní představení, taneční, zábavná dopoledne v MŠ   
  - karneval - oslava svátku dětí v maskách    
   - kroužky - taneční, výuka hry na flétnu, keramika   
L    - logopedie - vede odborný logoped   
M    - moderní mateřská škola
   - Maminčin den
N    - nespí - děti v předškolních třídách (vždy podle potřeb dítěte a dohody s rodiči), po důležité relaxaci s pohádkou nebo s hudbou následuje pestrá zájmová činnost   
O    - oslavy - vánočních a velikonočních svátků   
P    - plavecký výcvik dětí 4 až 6 let   
  - pitný režim - zajištěn po celý den  
R - respektování osobnosti dítěte  
  - rozvíjení zájmů dětí  
S - spolupráce -
  • s rodiči - zapojení do činností s dětmi: Loučení se školkou; Vánoce v MŠ; Maminčin den;Odpoledne s kolem; Oslavy svátku dětí; Odpoledne s kolem
  • se ZŠ
  • s CSOP MČ Praha 15
 
Š - školy v přírodě -
  • zimní, spojená s lyžováním
  • letní, umocňuje celoroční vytváření vztahů dětí k přírodě
 
T - Toulcův dvůr - výpravy za poznáním živé přírody v jednotlivých ročních obdobích, seznamování s lidovými tradicemi  
  - třídy: tři podle věku, jedna smíšená  
U - úsměv a spokojenost dětí v kytičkové školce  
V - výtvarné soutěže - účast dětí všech tříd  
  - výlety polodenní - poznávací - kulturní památky,rekreační  
W - www.kytickova-materinka.cz vše o MŠ, včetně měsíčních aktivit jednotlivých tříd
Z - zahradní slavnosti - odpoledne plná her a soutěží i s rodiči  
  - základní škola - příprava dětí na vstup do ZŠ, návštěva vyučovací hodiny v 1. třídě,návštěvy počítačové třídy, návštěvy dětí ze ZŠ v mateřské škole