Přerušení provozu školy

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení Rady městské části Praha 15 ze dne 13.3.2020, ředitelství MŠ Parmská 389, Praha 10, zastoupené Bc. Evou Svobodovou, rozhodlo o přerušení provozu školy.

Od pondělí 16.3.2020 bude provoz PŘERUŠEN!

Důvodem je nejen prevence nebezpečí z rozšíření onemocnění COVID-19, a také reakce na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky.

Toto opatření platí do odvolání.

Zkrácený příspěvek na provoz za měsíc Březen

Vzhledem k nastalé situaci a uzavření školy od 16.3. 2020, bude poměrnou částí zkrácen příspěvek na provoz - úplata za MĚSÍC BŘEZEN.

Škola byla v měsíci BŘEZNU otevřena od 2.3. do 13.3.2020. Provoz je přerušen na 12 z celkem 22 vyučovacích dnů.

 úplata stanovená na celý kalendářní měsíc

600 Kč

 snížení za přerušení 12/22

- 327 Kč

 úplata stanovená na měsíc BŘEZEN

273 Kč

ÚPLATA za pobyt v mateřské škole V MĚSÍCI BŘEZNU bude vyúčtována a přeplatek vrácen rodičům na jejich účet, do konce měsíce dubna. V případě, že přerušení provozu bude přesahovat i do měsíce DUBNA, vyúčtovány a vráceny budou obě částky najednou.

Také bude na konci dubna vyúčtováno všem rodičům stravné, poměrná část příspěvku na kulturu a příspěvky na kroužky, které zajišťuje škola. Bohužel jsme v úplně nové situaci a nikdo netuší jak dlouho to bude trvat, do kdy bude škola uzavřena.

Přeji Vám všem pevné zdraví a také ve zdraví na viděnou!

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, 

kdo budete potřebovat potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

Domluvte si prosím termín předání buď na e-mailu JitkaJakubova@seznam.cz nebo volejte na telefon paní Jakubové 606 428 727.